Hacking dhe Garat

GLOBAL UBT FEST 2020

Hacking dhe Garat

Hacking

Shkenctarët në ngritje

Academic Diaspora

“Stand-Up Scientist- Academic Diaspora” eshte nje gare e komunikimit shkencor e cila do mbahet me 5 Gusht ne kuader te UBT Fest. Ky event organizohet nga platforma Stand-Up Scientist dhe perkrahet nga UBT.

Gjate ketij eventi, 6 studente te doktoratures dhe post-doktoratures te cilet po i kryejne studimet jashte Kosoves do na i shpjegojne temat e hulumtimeve te tyre shkurt, qarte dhe ne menyre angazhuese. Pas ketyre prezantimeve, audienca do te votoje per prezantimin qe u ka pelqyer me se shumti.

Edukim dhe Zhvillim

Debati më i mire

Debati siguron përvoja të dobishme për aftësitë që ndryshojnë jetën, njohës dhe prezantues. Prandaj, konkursi i debatit ka për qëllim nxitjen e një kulture të shëndoshë debatimi mes studentëve / mësuesve dhe i përgatit ato për të mbrojtur atë që besojnë vërtet. Ekipet do të angazhohen me njëri-tjetrin në një debat në internet dhe do të zhvillojnë aftësi të të menduarit kritik duke eksploruar temat.

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Përzgjedhja e punimeve më kualitative për secilin modul

Në garë do të marrin pjesë të gjithë studentët të cilët janë pjesëmarrës në Akademinë verore. Bartësit e modujve do të zgjedhin punimet më të mira, të cilat do të prezantohen para komisionit, dhe më pas do të zgjedhet vetëm një fitues.

Dizajn i Integruar

Dizajni më i mire

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të marrin pjesë në një workshop të organizuar gjatë Akademisë Verore. Aty, do të perzgjidhet edhe dizajni më i mirë i bërë nga ata.

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë

Debati më i mire

Debati organizohet në formë diskutimi rreth një teme të caktuar. Pjesëmarrësve që do të marrin pjesë në debat u dërgohet tema u ipet kohë e mjaftueshme për të lexuar dhe menduar për temën. Zgjidhen dy folës, njëri pro tjetri kundër. Po ashtu, 3 gjyqtarë që janë të përshtatshëm për të gjykuar debatin do të zgjidhen.

Media dhe Komunikim

GARA PËR ESEUN MË TË MIRË

Jepet një seri temash të caktuara / fusha e studimeve dhe studentët shkruajnë dhe paraqesin esetë e tyre. 5 ese më të mira marrin për të prezantuar punën e tyre në formën e një prezantimi dhe vendi i parë merr një çmim.

Media dhe Komunikim

“PECHA KUCHA”

Pecha Kucha” është një format tregimesh ku një prezantues tregon 20 sllajde për 20 sekonda komentesh secili (gjithsej 6 minuta dhe 40 sekonda total). PechaKucha më e mirë fiton një çmim.

Arti dhe Mediat Dixhitale

Fotografia më e mirë: Garffiti në fotografi

Në artin e sotëm fotografia luan një rol kryesor, duke pasur në të njëjtën kohë shumë më tepër aspekte interpretimi se çdo disiplinë tjetër artistike. Fotografia e sotme nuk ka të bëjë vetëm me kapjen e një momenti ose të një fragmenti të realitetit – ka të bëjë edhe me konceptet artistike të përdorura për ta bërë këtë. Po ashtu, edhe mundësitë që iu ofron dixhitalizimi për t’a manipuluar, konceptuar dhe argumentuar.

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Gara në Programim

Do të organizohen dy gara të programimit. Njëra në Game Development dhe tjera do të jetë për zgjidhje të problemeve të ndryshme. Po ashtu do ti njoftojmë studentët me pyetjet e intevistave që mbahen nga kompanitë prestigjioze siç është Apple, Google etj.

Fakte dhe shifra për UBT Fest 2020