TITULLI: JUNIOR HUB 2023

Akademia Krijuese: Art, Muzikë dhe Lojëra për Juniorët

 

Qëllimi i kësaj akademie verore të Junior Hub është të ofrojë një përvojë të arritur dhe të përkushtuar për nxënësit . Kjo do të ndihmojë ata të zhvillojnë aftësitë e tyre kreative dhe artistike, të forcojnë aftësitë e bashkëpunimit dhe të mësojnë të përdorin teknologjinë dhe instrumentet e nevojshme për projektet e tyre.

Përmes fokusimit në art, muzikë dhe lojëra krijuese, nxënësit  do të përfitojnë në mënyra të shumta. Kjo akademi do t’u ofrojë atyre mundësinë të shprehin kreativitetin e tyre dhe të zhvillojnë njohuritë në fusha të ndryshme artistike. Ata do të mësojnë teknikat e artit vizual, të krijimit të muzikës dhe të zhvillimit të lojërave.

Organizim i  konkurse art, muzik , turnire lojërash midis grupeve.

 

Pas përfundimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:

  • Përmes fokusimit në art, muzikë dhe lojëra krijuese, nxënësit do të përfitojnë në mënyra të shumta. Kjo akademi do t’u ofrojë atyre mundësinë të shprehin kreativitetin e tyre dhe të zhvillojnë njohuritë në fusha të ndryshme artistike. Ata do të mësojnë teknikat e artit vizual, të krijimit të muzikës dhe të zhvillimit të lojërave.
  • Përfitimet e kësaj akademie verore do të jenë të shumta për nxënësit. Ata do të zhvillojnë aftësitë e tyre artistike dhe kreative, të forcojnë aftësitë e bashkëpunimit dhe të përdorin teknologjinë për të krijuar dhe inovuar. Kjo do t’u hapë mundësi për të ndjekur karrierë në fusha të ngjashme dhe të rritin vetëbesimin e tyre në aftësitë e tyre.

 

Grupet e synuara:

  • Arsimit i mesem i Ulet
  • Arsimi i  mesem i Larte