TITULLI: SISTEMET E INFORMACIONIT

Objektivi kryesor i shkollës verore është që të mbulojë tema nga fusha të ndryshme duke filluar nga Inteligjenca Artificiale – aplikimi në sistemet e informacionit dhe analitika e të dhënave, Mjetet dhe teknikat për përdorimin e inteligjencës artificiale – teknologjitë e aplikuara, shërbimet dhe teknologjitë në cloud, sensori në distancë – sytë, mundësitë dhe perspektivat e shkencës së gjeoinformacionit për formësimin e jetës tone të përditshme, Siguria e të dhënave(Big Data). Në këtë mënyrë studentët do të përfitojnë njohuri gjithëpërfshirëse në këto fusha të cilat do ju ndihmojnë shumë gjat studimeve dhe më pas në karierën profesionale.

 

Në fund të akademisë pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Rrisin kontaktet me Industrinë
  • Pervoja Praktike në fushën e Sigurisë Kibernetike
  • Aplikimi i Modeleve të Ndërmarrësisë
  • Njohuri shtesë lidhur me Gjeo-Informacionin

 

Grupet e synuara:

Studentët e nivelit Bachelor, Studentët e nivelit Master, Profesionistë dhe Mësues, Punëdhënës