TITULLI: Skena për të gjithë

Koha: 10.07.2023 - 12.07.2023

Objektivi kryesor i shkollës verore është njohja e marrëdhënieve mes muzikës dhe shkencave të tjera si dhe rëndësia e tyre në formimin e një muzicienti të kompletuar në karieren muzikore.

 

Pas përfundimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Kuptojnë ndikimin e performancës në muzikë
  • Të kuptojnë metodat kryesore në muzikë ,si shkencë dhe grupeve-bendeve
  • Të njihen me llojet-zhanret e muzikës që mund të ndikojnë në performancën e muzikës
  • Të kuptojnë rëndësinë e performancës në stile të ndryshme muzikore, zhanër, harmoni, formë muzikore etj.

 

Grupet e synuara:

Studentë të nivelit Bachelor dhe Master në fushën e muzikës

Nxënës të shkollave të mesme

Profesionistë muzikor