TITULLI: Zgjidhja e konflikteve. Modeli i Ndërhyrjes Ndërkombëtare në një zonë krize